IC Gruppen

En kontakt
Flera tjänster!

Vi gör det lättare för dig som kund, att samla dina ärenden på ett ställe.

Din enda kontakt
010 – 708 03 11

1
nummer
kontakt
återkoppling
bolag

Din kompletta tjänsteleverantör

IC Gruppen är det självklara valet inom service och tjänster. Vi arbetar med att vara en komplett servicepartner och är med våra kunder i hela processen. IC Gruppen är i ständig utveckling och därför investerar vi för att kunna uppfylla våra kunders behov genom våra tjänster. Vi investerar både i befintliga verksamheter med hög kompetens samtidigt som vi utvecklar i egen regi.

Våra tjänster

Några utvalda samarbetspartners